Blog

tingey-injury-law-firm-veNb0DDegzE-unsplash

W.v.t.t.k. Doop

Op donderdag 10 november 20:00 uur staat de doop centraal bij de gesprekskring 'w.v.t.t.k.' De vorige bijeenkomst ging het over de Maaltijd van de Heer. Samen vormen ze de twee sacramenten die de Protestantse Kerk kent.

Schikking

Herdenkingsdienst

Eerder stond in de Antenne en op onze website dat de dienst van 30 oktober een herdenkingsdienst zou zijn. Deze informatie is onjuist. De laatste zondag van het kerkelijk jaar (20 november) staat in het teken van gedenken. We noemen dan de namen van gemeenteleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Daarnaast krijgt iedereen de mogelijkheid om net als voorgaande jaren een hart te beschrijven. Deze harten kunnen in de week voor de herdenkingsdienst worden ingeleverd. Ze krijgen dan een plaats in de liturgische schikking.

the-first-sunday-of-advent-4609706_960_720 (2)

Creatief voor advent

U kunt u zelf aanmelden voor een creatieve workshop bloemschikken voor Advent.
Opgave voor 1 november bij Hanneke Bosch, hannekebosch63@gmail.com of 06-33195726
Op donderdagochtend 24 november, van 10.00 tot 12.00 uur kunt u, na aanmelding,
meedoen met een workshop in de Kiem.

boodschappentas

Een tas vol boodschappen

Er hebben zich weer nieuwe mensen gemeld voor de actie “een tas vol boodschappen”. Dus
voldoende redenen om de actie voort te zetten.
We hopen natuurlijk, dat we weer op u kunnen rekenen en dat, wanneer u het kunt missen, u een
bijdrage wilt doen in het krat in de kerk.

IMGP1773

Allerzielen-concert in Abdij van Berne

Zondagmiddag 30 oktober is er een Allerzielen-concert door het Projectkoor Heilig Land-stichting voor ieder¬een die een dierbare moet missen of die een ander hierin nabij wil zijn.
Het concert met de titel “Out of this Love” in de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther begint om 15.00 uur.

plaatje begroting diaconie

Begroting diaconie 2023

Op 19 oktober j.l. heeft de Kerkenraad de begroting van de diaconie in concept goedgekeurd. De samenvatting hiervan is hier weergegeven.
Het komt er in grote lijnen op neer dat we er naar streven de werkzaamheden voor en de ondersteuning van hulpbehoevenden plaatselijk, regionaal en wereldwijd op peil te houden.

plaatje begroting cvk

Begroting 2023 van het College van Kerkrentmeesters

De Kerkenraad heeft deze begroting op 19 oktober j.l. in concept vastgesteld. Net als heel Nederland is onze kerk ook geconfronteerd met de veel hogere energieprijzen. Voor onze kerk betekende deze verhoging een extra last van zo’n  € 3.500,-. Het college is er bij het opstellen van de begroting van uitgegaan dat de hogere energieprijzen tijdelijk van aard zijn.

normal4794

Protestantse Lezing 2022 over secularisatie en zingeving

Op maandagavond 31 oktober, Hervormingsdag, vindt voor de zesde keer de Protestantse Lezing plaats. De lezing wil vanuit protestants perspectief een bijdrage leveren aan een maatschappelijk thema. Thema is de positie van de kerk in geseculariseerd Nederland met als titel ‘Zinnig zoeken’. Locatie is de Jacobikerk in Utrecht.

gespreksgroep

Gespreksgroep wvttk (wat verder ter tafel komt)

Op donderdagavond 10 november willen we van gedachten wisselen over de doop.
Spreekt dit onderwerp je aan, wil je via een gespreksgroep in contact zijn met anderen of lijkt het je gewoon gezellig: ieder die zijn/haar/diens horizon wil verbreden is van harte welkom.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Klik hier om je in te schrijven

Contact

 • Raadhuisplein 4
  5258 BJ Berlicum
 • Dominee: 073-6897306
 • Dominee:
  dominee@pgberlicumrosmalen.nl

  Reserveren:
  sowreserveren@gmail.com

  Webbeheerder:
  webmaster@pgberlicumrosmalen.nl

  Webredactie:
  redactie@pgberlicumrosmalen.nl

Over ons

Kerk voor mensen van nu. We zien het als onze opdracht om zo te zijn. Je bent welkom bij ons om elkaar te ontmoeten, samen te vieren en om te zien naar de wereld. We zien je graag bij onze activiteiten, vieringen of steun ons als goed doel.

Copyright © 2019 All Rights Reserved.