Contactinformatie

Wij komen graag met jou in contact. Maar het is wel fijn als je bij de juiste vrijwilliger met je vraag terecht kan. Daarom staat hier bij wie je met welke vraag contact op kan nemen.

Aris

Aris Lourens

Voorzitter

De voorzitter is binnen onze kerk een onafhankelijke functie. Hij geeft leiding aan de kerkeraad en is eerste aanspreekpunt voor algemene zaken.

IMG_20211126_122952

Karen Schram

Scriba

Neem contact op met de Scriba als u vragen heeft aan de kerkenraad

Vacant

Dominee

Wij zijn momenteel vacant en op zoek naar een nieuwe dominee.

diaconie_2022

College van Diakenen

omzien naar elkaar, de buurt en de wereld

De diaconie faciliteert of organiseert alle activiteiten van de kerk gericht op hulpverlening aan mens, dier of milieu: individueel of aan een groep, lokaal, regionaal of internationaal.

Het College van Diakenen bestaat uit Abe Renema (voorzitter), Annette Westerhof (secretaris-penningmeester), Joke Smits, Lucré van Duijn en Tonie Sol. Financieel administrateur is Elise Volkers.  

CvK

College van Kerkrentmeesters

Het financieel beheer binnen de kerk

De taken van het college zijn breed. Ze beheren al het vastgoed en zorgen dat het gebruik van het vastgoed goed kan verlopen. Ook de verantwoordelijkheid van de financiën  van de kerk ligt bij het college.

De ouderling-kerkvoogden zijn: 
Roel Dekens (voorzitter) en Mathilde van Beek (secretaris).

Als kerkvoogden zitten in het college:
Michiel Volkers, Gert-Willem van Weel en Henk de Laat.

_BBF1381 (003) (003)

De pastorale raad

Kerk voor mensen van nu

Hebt u een vraag of wilt u een gesprek? Mail gerust. De pastorale raad bestaat uit de predikant en de pastorale ouderlingen, gesteund door een kring van contactpersonen.
Ook als u nieuw bent in deze gemeente, komen we graag met u in contact. Wij kijken naar elkaar om en geven aandacht aan uw levensvragen. Één op één of met groepsactiviteiten. Zo zijn wij kerk voor mensen van nu.

WhatsApp Image 2021-11-10 at 21.26.38

De jeugdraad

jeugdactiviteiten om elkaar en de bijbel te leren kennen

De jeugdraad bestaat uit Mariska Antonius en Janneke Schoonen. Wij coördineren diverse jeugdactiviteiten, zoals Kliederkapel, Kindernevendienst, Creche, Kiemteam en Snode Plannen. Voor de doelgroep 0 tot 10 jaar neem contact op met Mariska. Voor de doelgroep 10 tot 20 jaar neem contact op met Janneke.

IMG_7445_sq

werkgroep reserveringen

voor het reserveren van een ruimte in de kerk of in de kiem

Wilt u een ruimte reserveren, neem dan contact op met de werkgroep reserveringen.

typen

webbeheer

voor vragen of opmerkingen over de website of de nieuwsbrief

De werkgroep webbeheer heeft vacatures. Dus ook als u zich bij ons als vrijwilliger in wilt zetten neem rustig contact op.