Kerkenraad

De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gemeente. Om niet alleen ‘zakelijk’ bezig te zijn krijgt ongeveer de helft van de vergaderingen van de kerkenraad een bezinnend karakter.

Het moderamen, het dagelijkse bestuur, bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en handelt de lopende zaken af.

Concreet betekent dit dat de kerkenraad er voor zorgt dat alles goed geregeld is binnen de kerk. Zij denken na over het beleid en de organisatie. Leden van de kerkenraad hebben vaak een eigen functie of portefeuille bijvoorbeeld: het jeugdwerk, het beheer van het gebouw, de financiën etc. Ook de dominee nemen deel aan de kerkenraad.

De kerkenraad iets vragen of voorleggen? Neem dan contact op met de scriba (secretaris): scriba@pgberlicumrosmalen.nl

Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De kerkenraad van onze gemeente heeft zich voorbereid op de invoering van de AVG. Het beschermen van de privacy van u als gemeenteleden achten we van groot belang en eveneens vinden we het belangrijk om met elkaar een levendige kerkelijke gemeente te kunnen zijn.
Klik hier om de eerste versie van onze privacyverklaring te downloaden. Het onderwerp AVG en privacy zal de komende tijd vaker op de agenda staan en dit zal betekenen, dat we de komende tijd - waar nodig-  het privacyreglement bijstellen en aanscherpen. Voor onze privacyverklaring hebben we het model van de PKN gebruikt. Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de scriba.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Klik hier om je in te schrijven

Contact

 • Raadhuisplein 4
  5258 BJ Berlicum
 • Scriba:
  scriba@pgberlicumrosmalen.nl

  Reserveren:
  sowreserveren@gmail.com

  Webbeheerder:
  webmaster@pgberlicumrosmalen.nl

  Webredactie:
  redactie@pgberlicumrosmalen.nl

Over ons

Kerk voor mensen van nu. We zien het als onze opdracht om zo te zijn. Je bent welkom bij ons om elkaar te ontmoeten, samen te vieren en om te zien naar de wereld. We zien je graag bij onze activiteiten, vieringen of steun ons als goed doel.

Copyright © 2019 All Rights Reserved.