Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie kerkbalans: 14 t/m 28 januari 2023

Actie Kerkbalans

In januari doet onze kerk mee aan de Actie Kerkbalans 2023. Tijdens deze actieperiode vragen we onze kerkleden om een financiële bijdrage, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend voor jong en oud.

Actie Kerkbalans 2022-1307-nsq

Steun ons

We hebben uw steun nodig. Als kerk krijgen we namelijk geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.

Doe mee

Tussen 14 en 28 januari 2023 ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst. We hopen dat we weer op u mogen rekenen!

Vragen?

Heeft u vragen over de actie Kerkbalans? Stel ze gerust! U kunt contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters via kerkrentmeesters@pgberlicumrosmalen.nl of kijk bij de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Klik op een vraag hieronder. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via kerkrentmeesters@pgberlicumrosmalen.nl. We helpen u graag!

Kerkbalans

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het salaris van de dominee en maatschappelijke projecten en activiteiten kosten geld. Voor 2022 is € 100.750 nodig. In onderstaande grafiek ziet u waar dit geld aan besteed wordt:

grafiek

De actie vindt ieder jaar plaats in januari. In 2022 start de Actie op zaterdag 15 januari en loopt tot zaterdag 29 januari.
In de periode van zaterdag 15 januari tot en met zaterdag 29 januari 2022 komt een vrijwilliger van onze kerk bij u langs met de envelop voor Actie Kerkbalans. In deze envelop vindt u een brief met uitleg over de actie Kerkbalans en een formulier waarop u kunt invullen welk bedrag u in 2022 aan de kerk geeft en op welke wijze u dit geeft. De vrijwilliger geeft deze envelop persoonlijk bij u af en maakt dan ook met u de afspraak wanneer de envelop met het ingevulde formulier weer opgehaald wordt.
Voor onze kerk is het van groot belang om te weten op welke inkomsten we mogen rekenen. Want alleen dan kunnen we er rekening mee houden in ons financieel beleid en onze activiteiten uitvoeren.
De kerk is helaas niet rijk. Het geld wat ontvangen wordt uit de giften van Actie Kerkbalans is hard nodig om de jaarlijkse kosten te betalen. Daarnaast moet er veel geld gereserveerd worden voor het onderhoud van het kerkgebouw wat de komende jaren nodig is.

Geven aan Kerkbalans

Er zijn drie mogelijkheden om uw toezegging voor de kerkbalans kenbaar te maken:

 1. U vult het formulier in en geeft dit formulier aan de vrijwilliger van de kerk op het afgesproken tijdstip.
 2. U vult het formulier in en bezorgt de retourenveloppe bij de vrijwilliger of een ander afgesproken adres.
 3. U vraagt een digitaal retourformulier op bij de administrateur van de kerk en mailt het ingevulde formulier vervolgens terug. Het mailadres is administratiecvk@pgberlicumrosmalen.nl

De vrijwilliger die bij u aan de deur komt bespreekt met u deze mogelijkheden.

U kunt uw toegezegde bijdrage in termijnen betalen of automatisch laten incasseren. Dit kunt u aangeven op het toezeggingsformulier. Wilt u uw bijdrage liever ineens overmaken, dan kan dat natuurlijk ook. Dit kan op IBAN NL 96 RABO 0373 7163 38 t.n.v. CvK Berlicum-Rosmalen onder vermelding van “Kerkbalans 2022”.
Nee, u bent niet verplicht om te betalen aan Actie Kerkbalans als u lid bent. De bijdrage is vrijwillig. De kerk is echter wel afhankelijk van alle vrijwillige giften omdat de kerk geen subsidie ontvangt of geld van de overheid krijgt. Als de leden geen geld betalen kan de kerk het salaris van de dominee, het onderhoud van het gebouw en de andere kosten niet betalen.
Er is geen minimumbijdrage die u moet betalen voor Actie Kerkbalans. Als u vorig jaar ook geld heeft gegeven staat in de brief die u ontvangt hoe hoog uw toezegging van vorig jaar is geweest. Als u de mogelijkheid heeft om uw bijdrage dit jaar te verhogen is dat erg fijn omdat alle kosten ieder jaren hoger worden.
Als u geeft aan Actie Kerkbalans wordt dit gebruikt voor alle uitgaven van de kerk. Als u specifiek (extra) voor het onderhoud van het kerkgebouw wilt geven kunt u dit bedrag overmaken op IBAN NL 96 RABO 0373 7163 38 t.n.v. CvK Berlicum-Rosmalen onder vermelding van “Onderhoud kerk”.
Giften aan de kerk zijn aftrekbaar bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn ook uw giften aan de gemeente of diaconie aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting. Er is geen drempel bij een periodieke gift.

Periodieke gift

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag schenkt aan de gemeente of diaconie. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt zo meer geld terug van de belastingdienst. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomsten kan uw voordeel oplopen tot 49,5%. De bijdrage voor Actie Kerkbalans kunt u uitstekend doen in de vorm van een periodieke gift. U doet dan net als bij Kerkbalans een toezegging, maar nu voor een periode van vijf jaar. En wanneer u uw belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk, verhoogt u uw bijdrage zonder dat het u meer kost.
U legt uw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met het college van kerkrentmeesters. U kunt een overeenkomst opvragen bij Ton den Besten via administratiecvk@pgberlicumrosmalen.nl of klik hier om het formulier te downloaden. U vult de overeenkomst in tweevoud in en stuurt deze ondertekend op. Het college van kerkrentmeesters ondertekent de overeenkomst ook en stuurt één exemplaar aan u terug. Vervolgens voldoet u ieder jaar uw bijdrage. Dat kan in één keer, maar ook in maandelijkse termijnen.
Ja, dat kan. Klik hier om direct online een overeenkomst op te stellen. Download de overeenkomst, vul deze digitaal in tweevoud in en stuur deze – zonder handtekening – per mail op naar administratiecvk@pgberlicumrosmalen.nl. U ontvangt beide overeenkomsten getekend terug. U ondertekent vervolgens een exemplaar en stuurt deze terug naar: Administratie College van Kerkrentmeesters Roijenborch 4 5258 PX Berlicum
U gaat de overeenkomst aan voor een periode van minimaal vijf jaar, of voor onbepaalde tijd. Wanneer u of uw partner overlijdt, eindigt de overeenkomst. Verder hoeft u de verplichting tot betaling niet meer na te komen bij onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, persoonlijk faillissement of als u door omstandigheden in de regeling schuldsanering terecht bent gekomen. Het is wel van belang dat u dit meldt bij het college van kerkrentmeesters zeker als u de periodieke gift betaalt via automatische incasso.
U moet de overeenkomst goed bewaren. De belastingdienst kan hierom vragen. Vervolgens maakt u de jaarlijkse bedragen over. Dat mag ook in (maandelijkse) termijnen. Om het u gemakkelijk te maken, adviseren wij u ons te machtigen voor een automatische incasso. Dit kunt u op de overeenkomst aangeven.

Lidmaatschap en Privacy

U bent gedoopt of hebt belijdenis gedaan in een kerk die bij de Protestantse Kerk in Nederland is aangesloten. Als u verhuisd bent naar Rosmalen of Berlicum e.o. dan hebben wij uw gegegevens via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) gekregen. Op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie (GBA) is de SILA gerechtigd om informatie te ontvangen over de verhuizing van personen die in de GBA met een zogenaamde ‘sila-stip’ zijn gemarkeerd. De SILA kan vervolgens bepalen van welk kerkgenootschap betrokkene lid is en geeft de informatie door. Als iemand niet in de Sila-administratie wil staan, kan diegene bij de SILA bezwaar maken tegen deze registratie. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren onder vermelding van naam, voornamen, adres en geboortedatum. De SILA zal de registratie beëindigen. Let op: als iemand dit doet, moet diegene zelf zijn verhuizing doorgeven aan de kerkelijke gemeente waar hij lid van was en weer wil worden. Meer informatie op www.sila.nl
Er bestaan verschillende soorten lidmaatschappen van de Protestantse Kerk in Nederland:
 • Dooplid: deze persoon is gedoopt in een gereformeerde, hervormde, evangelisch-lutherse of protestantse gemeente of als gedoopt lid van een ander kerkgenootschap overgekomen.
 • Belijdende lid: deze persoon heeft belijdenis gedaan in een gereformeerde, hervormde, evangelisch-lutherse of protestantse gemeente of is als belijdend lid van een ander kerkgenootschap overgekomen.
 • Gastlid: Een gastlid is een persoon die lid is van een ander kerkgenootschap maar die ook lid is geworden van deze gemeente. Dat kan onder bepaalde voorwaarden. De status van een gastlid is vervolgens bijna gelijk aan die van een lid.
Er zijn diverse manieren om lid te worden van de kerk:
 • U bent als kind of als volwassene gedoopt en daarmee lid geworden van de kerk. Als een volwassene gelooft, maar niet is gedoopt, en dus nog geen lid is, kan hij hierover een gesprek aanvragen bij de kerkenraad of predikant van de gemeente. De kerkenraad of predikant zal hem voorstel doen voor een leerweg (‘belijdeniscatechisatie’), die wordt afgerond met geloofsbelijdenis en doop (in een kerkdienst). Daarmee wordt betrokken belijdend lid van de gemeente.
 • Als u verhuisd bent en in uw vorige woonplaats lid was van een gemeente die bij de Protestantse Kerk in Nederland hoort, wordt u automatisch lid van de gemeente van de Protestantse Kerk in uw nieuwe woonplaats. Bij de overschrijving van de burgerlijke gemeente gaat er namelijk een signaal naar de kerkelijke ledenadministratie die er voor zorgt dat de gegevens bij de nieuwe kerkelijke gemeente bekend zijn. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf actief de verhuizing door te geven aan de oude en de nieuwe kerkelijke gemeente.
 • Als u gedoopt bent en lid bent van een andere christelijke kerk, moet u om lid te worden zelf actie ondernemen. Stuur hiervoor een bericht naar onze scriba: Klik hier voor de contactgegevens. Na instemming zorgt de kerkenraad dan voor de inschrijving. In plaats van een schriftelijk verzoek kan er ook een gesprek gevoerd worden met iemand van de kerkenraad, bijvoorbeeld de predikant.
Als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de scriba of de dominee. Bij de pagina contact op deze website vindt u de gegevens van hen. 
Dit kan door een brief te sturen aan de kerkenraad. Dit kan per post, maar uiteraard ook via e-mail. U kunt de scriba mailen op scriba@pgberlicumrosmalen.nl. Kijk op de pagina contact voor contactgegevens van de scriba of predikant.
Als u een klacht heeft kunt u contact opnemen met de scriba van onze kerk. U kunt de scriba mailen op scriba@pgberlicumrosmalen.nl.
Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. Op onze website is een privacyverklaring opgenomen om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. U kunt in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft ook de rechten die u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.
banner_1920x500[1]

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Klik hier om je in te schrijven

Contact

 • Raadhuisplein 4
  5258 BJ Berlicum
 • Scriba:
  scriba@pgberlicumrosmalen.nl

  Reserveren:
  sowreserveren@gmail.com

  Webbeheerder:
  webmaster@pgberlicumrosmalen.nl

  Webredactie:
  redactie@pgberlicumrosmalen.nl

Over ons

Kerk voor mensen van nu. We zien het als onze opdracht om zo te zijn. Je bent welkom bij ons om elkaar te ontmoeten, samen te vieren en om te zien naar de wereld. We zien je graag bij onze activiteiten, vieringen of steun ons als goed doel.

Copyright © 2019 All Rights Reserved.