Blog

Illustrated Christmas Plants Instagram Post (1)

Kliederkapel! Jij komt toch ook? 24 december 16.00 uur Raadhuisplein 4 Berlicum.

Weet jij wat een volkstelling is? en heb je dat wel eens meegemaakt? samen gaan we dat ontdekken. We gaan ook:

- Puzzelen met de Wijzen uit het Oosten;

- Sterren maken met de Engelen;

- Verkleed als Josef en Maria;

- Kampvuur stoken met de Herders;

En natuurlijk de geboorte van Jesus vieren!

We beginnen om 16.00 uur en zijn rond 18.00 uur klaar. Wij hebben er zin in! Jij komt toch ook?

groetjes van Kliederkapel

Daniël, Dirk-Jan, Janneke, Mariska en Rianne

Kliederkapel is een onderdeel van het jeugdwerk van de protestante gemeente SOW Berlicum-Rosmalen, gericht op kinderen tot ongeveer 10 jaar. Iedereen is welkom om samen met ouders, grootouders, vrienden en vriendinnen mee te doen.

Groene kerken

Groene Kerk; volgende stap

In het beleidsplan van onze kerk is gesteld dat we extra aandacht gaan schenken aan het bevorderen
van de zorg voor het behoud van de schepping. Om dit voornemen verder uit te werken is er op 12
oktober j.l. een bijeeenkomst gehouden over het thema Groene Kerk waarbij Atie de Vos (spreker uit
het sprekersnetwerk van de Groene Kerken) een inleiding heeft gehouden. Vervolgens zijn in een
aantal groepen suggesties besproken. Deze suggesties zijn te onderscheiden in drie categorieën:
maatregelen in de huishouding van de kerk, maatregelen in de privé sfeer en het uitdragen naar
buiten toe. De volgende opsomming is een samenvatting van wat er in de groepen besproken is. Er
staan ook een aantal voorstellen in waarover de kerkenraad nog moet besluiten.

1 . Maatregelen in de huishouding van de kerk

 1. In de kerk gebruiken we groene stroom en zo groen mogelijk gas.
 2. Zo veel mogelijk energiebesparende maatregelen waar dat kan (het CvK is al bezig met een
  vervangingsprogramma van de ramen (isolatieglas) en een vervangingsprogramma voor de
  verlichting (ledlampen). Wat kan er nog meer?
 3. De verwarming laag zetten
 4. Fairtrade koffie en thee gebruiken (doen we al, mogelijk zijn er meer consumptie artikelen
  waarmee we kunnen overschakelen op fairtrade inkoop). Iemand aanwijzen die dit
  inventariseert en in gang zet waar nodig.
 5. Milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen gebruiken (is al in gang gezet).
 6. Nu het gebruik van plastic bekers al is afgeschaft stimuleren dat iedereen een eigen mok
  mee neemt en die thuis afwast. Als vangnet voor degenen die dat niet (kunnen) doen alleen
  kartonnen bekers gebruiken. Eigenlijk zijn de kartonnen bekers die nu gebruikt worden ook
  moeilijk recyclebaar. Wellicht is het beter stenen bekers te gebruiken en die na gebruik af te
  wassen. Dit vraagt weer extra organisatie.
 7. Waar geldbelegging aan de orde is beleggen in fondsen die positieve klimaatimpact hebben.
  Het beleggingsstatuut van de diaconie is hierop gericht.
 8. In het kerkrestaurant informatie geven over de keuze van de ingrediënten; ingrediënten zo
  veel mogelijk biologisch en uit de omgeving.
 9. Zuinig omgaan met papier

2. Maatregelen in de privé sfeer (dit is vooral een kwestie van onderlinge gesprekken en mogelijk
ook aansporing bij gelegenheden die zich voordoen)

 1. Kritisch zijn op eigen energiegebruik.
 2. Probeer van het gas af te komen
 3. Spullen (vooral textiel) en reisgedrag (vooral vliegen) hebben grote invloed op
  klimaatschade. Wees daar kritisch op. Denk ook aan het tweede leven van producten
  (kringloop)
 4. Consumptie zo veel mogelijk van lokaal en regionaal geproduceerde producten.
 5. Benut de biologische markt zo veel het kan.
 6. Volgorde van schadelijkheid voor natuur en milieu: rood vlees, varken, kip, vis. Houd daar
  voor wat betreft omvang en frequentie van de consumptie rekening mee.
 7. Zoveel mogelijk fietsen
 8. Water vasthouden: regenton, zo weinig mogelijk verharding in de tuin.
 9. In eigen omgeving dit soort dingen veel ter sprake brengen en met begrip spreken over
  mensen die om klimaatredenen drastische middelen gebruiken.

3. Uitdragen naar buiten toe

 1. We sluiten ons als kerk aan bij het Groene Kerken netwerk en dragen dat uit.
 2. Meedoen en/ of adhesie betuigen aan acties van anderen die aandacht willen vestigen op de
  klimaatproblematiek
 3. Meedoen aan opschoonacties in de omgeving, zoals bijvoorbeeld “NL-doet”
 4. Regelmatig ons laten zien bij de demonstraties van Grootouders voor het klimaat in ’s-
  Hertogenbosch
 5. Als kerk herkenbaar deelnemen aan demonstraties over het klimaat.
 6. Externe communicatiemogelijkheden ontwikkelingen. Een persberichtje maken heeft tot nu
  toe geen merkbaar effect gehad.

Tot zover een stuk dat in de kerkenraad besproken zal worden.
Persoonlijk naschrift . De wereld is in nood. De secretaris generaal van de VN zei dat we met de voet
op het gaspedaal naar de klimaathel snellen. De klimaattop in Egypte heeft enkele stapjes gezet die
er op wijzen dat men zich al bij het klimaatverandering neerlegt. Het meest concrete wat bereikt is
zijn vage maatregelen om de schade van klimaatverandering en kosten van aanpassing daaraan te
vergoeden. En wij hebben een regering die (zoals zo vaak) de oplossing bij anderen neerlegt. Niet zelf
de weg wijzen en kaders stellen, maar over de schutting gooien bij in dit geval de bevolking als
geheel. Dan krijg je een vrijblijvende goede bedoelingen oplossing zoals de campagne “iedereen doet
wat”. Natuurlijk is dat ook belangrijk. Bovengenoemde voornemens zitten in de categorie “wat we er
zelf aan kunnen doen”. Als de overheid zich beperkt tot een dergelijke campagne gaat dat volledig
voorbij aan het feit dat de grote vervuilers niet worden aangepakt. Daar is het uitdragen van een
visie en wetgeving voor nodig; dat heet regeren. Ik kan me levendig voorstellen dat jongelui die hun
hersens gebruiken hier razend om worden. Het is hun wereld die bezig is naar de klimaathel te gaan.
Om die urgentie te onderstrepen nemen ze hun toevlucht tot acties die de aandacht opeisen meer
dan wat er tot nu toe met gewone acties bereikt werd. Weg blokkeren (geleerd van de boeren?),
vastplakken aan kunstwerken, soep op kunstwerken gooien. Ik begrijp dat en ik ben het daar mee
eens. (dit alles in het verlengde van punt 2-9)
Abe Renema

regenboog

God is mens geworden. Gender in kerk en samenleving.

Op 12 december vindt er een oecumenische bijeenkomst plaats rondom het thema gender. Dominee Dirk-Jan Bierenbroodspot van de Protestantse gemeente Berlicum-Rosmalen en Diaken René de Weerd van de Mariaparochie Den Bosch-Rosmalen zullen proberen een antwoord te geven op de vraag welke uitdagingen er liggen als het gaat om gender in hun beide kerken. Hoe kunnen we er als kerken op een heilzame manier mee omgaan? Wat zijn begaanbare wegen waarop zowel recht wordt gedaan aan geloof/Bijbel, traditie en samenleving als aan mensen die het onderwerp persoonlijk raakt?

Kerstavond-vieren

Senioren (80+) kerst gastendag

Op 10 december is er voor de kerkleden vanaf 80 jaar de traditionele gastendag in de Grote Kerk in 's-Hertogenbosch met een korte dienst (voorganger ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot), een lunch en een speciale verteller van het kerstverhaal. De deelnemers worden verwacht om 10 uur en rond 14 uur is de bijeenkomst afgelopen.

kerstpakket

Vincentius - kerstpakketactie

Op zaterdag 3 en 10 december worden voor de 10e keer levensmiddelen ingezameld op het Mercuriusplein in Berlicum. Ook kan geld worden gegeven. De opbrengst is bestemd voor een extra kerstpakket voor inwoners van de gemeente Sint Michielsgestel die van een minimuminkomen moeten leven.

Berne poster Carmina Ludens 17 dec 2022

Kerstconcert "geboorte van een danser" door muziektheater Carmina Ludens

Op zaterdag 17 december om 20:00 uur treedt het muziektheater Carmina Ludens uit Nijmegen in de Abdij van Berne op met een Kerstconcert. De titel ‘Geboorte van een danser’ verwijst naar kerst als we de geboorte vieren van de 'Lord of the dance':  het mystieke beeld van Christus die zijn leven danst als bruidegom voor zijn geliefde bruid : de mensheid. 

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Klik hier om je in te schrijven

Contact

 • Raadhuisplein 4
  5258 BJ Berlicum
 • Dominee: 073-6897306
 • Dominee:
  dominee@pgberlicumrosmalen.nl

  Reserveren:
  sowreserveren@gmail.com

  Webbeheerder:
  webmaster@pgberlicumrosmalen.nl

  Webredactie:
  redactie@pgberlicumrosmalen.nl

Over ons

Kerk voor mensen van nu. We zien het als onze opdracht om zo te zijn. Je bent welkom bij ons om elkaar te ontmoeten, samen te vieren en om te zien naar de wereld. We zien je graag bij onze activiteiten, vieringen of steun ons als goed doel.

Copyright © 2019 All Rights Reserved.