Diaconie

Het woord diaken komt van het Griekse woord diakonos (διακονος), dat dienaar betekent. In de bijbel wordt het woord ‘Diaken’ ook al gebruikt; de vroegste christelijke gemeenten hadden al diakenen.

Ook de Protestantse Gemeente SOW Berlicum-Rosmalen heeft een Diaconale raad. Deze maakt deel uit van de kerkenraad.
Het doel van de Diaconie is om zowel binnen de eigen gemeente, landelijk als over de grenzen heen, (financiële) steun te bieden aan mensen die hulp hard nodig hebben.
De Diaconie heeft een eigen geldelijk vermogen. Daarbij wordt regelmatig een extra collecte gehouden tijdens de kerkdienst, die besteed wordt aan een speciaal doel.

De Diaconie verleent zijn ondersteuning aan individuen en gezinnen anoniem; de gevers weten niet wie de giften zullen ontvangen. Een diaken heeft daarom ambtsgeheim, hierdoor wordt de privacy van de ontvangers gewaarborgd.
Naast het inzamelen en verantwoord besteden, heeft de Diaconie ook een taak in de bewustmaking van de leden van de gemeente van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Thema's van de Diaconie in 2018-2021

De komende jaren geeft de diaconie in het werk extra accent aan de zorg voor mantelzorgers, vrijwilligers, mensen met een smalle beurs en werkende armen.

Ook kijken wij naar:

 • Seniorenmiddagen
 • Individuele hulpverlening
 • Samenwerking met jeugddiaconaat en pastoraat
 • Vluchtelingen

Begroting 2021

Klik hier om de begroting voor 2020 in te zien. (Download, PDF)

Giftenplan 2021

Klik hier om het giftenplan voor 2020 in te zien (Download, PDF)

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Klik hier om je in te schrijven

Contact

 • Raadhuisplein 4
  5258 BJ Berlicum
 • Scriba:
  scriba@pgberlicumrosmalen.nl

  Reserveren:
  sowreserveren@gmail.com

  Webbeheerder:
  webmaster@pgberlicumrosmalen.nl

  Webredactie:
  redactie@pgberlicumrosmalen.nl

Over ons

Kerk voor mensen van nu. We zien het als onze opdracht om zo te zijn. Je bent welkom bij ons om elkaar te ontmoeten, samen te vieren en om te zien naar de wereld. We zien je graag bij onze activiteiten, vieringen of steun ons als goed doel.

Copyright © 2019 All Rights Reserved.