We worden een Groene Kerk

De kerkenraad is 6-10-2021 akkoord gegaan met het voorstel van de diaconie om naast de reguliere taken extra aandacht te schenken aan het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping en daar gemeentebreed actie op te genereren. Een van de voorstellen was toe te treden tot het Groene Kerken netwerk.

Achterliggende gedachte: het is nodig zodanig met de aarde om te gaan dat die leefbaar blijft voor komende generaties. Daarvoor is het beschikbaar blijven van grondstoffen en voedselproductiemogelijkheid voor iedereen op gelijkwaardige wijze hoofdzaak. Dit houdt enerzijds in dat we niet alles nu opmaken zodat er voor latere generaties niets meer over is en anderzijds dat we voorwaarden scheppen zodat niet de hele mensheid door klimaatverandering gedwongen wordt op een kluitje te gaan wonen omdat de rest van de wereld onleefbaar is geworden. Ook armoedebestrijding valt onder deze doelstelling.

Graag nodigen we iedereen uit dit voornemen handen en voeten te geven. Om het denken hierover een duwtje te geven hierbij alvast een aantal mogelijke acties. Tevens laten we zien wat we al doen of in voorbereiding hebben.

 1. In de kerk gebruiken we groene stroom.
 2. Fairtrade koffie en thee gebruiken (doen we al, mogelijk zijn er meer consumptie artikelen waarmee we kunnen overschakelen op fairtrade inkoop).
 3. Plastic bekers voor koffie en thee afschaffen. Stimuleren dat iedereen een eigen mok mee neemt en die thuis afwast. Als vangnet voor degenen die dat niet (kunnen) doen alleen kartonnen bekers gebruiken.
 4. Aandacht besteden aan de Micha-zondag in oktober. Het thema van de Micha-zondag is opkomen voor gerechtigheid (Micha 6:8) (als dit in het vrij volle rooster van oktober niet in te passen is dit vervangen door een soortgelijke actie op een ander moment).
 5. Overgaan tot toepassing van ledverlichting in de kerk. Het college van kerkrentmeesters heeft een onderhoudsplan in uitvoering waarin vervanging van de lampen gefaseerd wordt uitgevoerd. Gefaseerd omdat het ineens weggooien van goede lampen ook niet erg duurzaam is.
 6. Toepassen van zonnepanelen op ons kerkgebouw ligt niet erg voor de hand, al was het alleen al omdat er hoge bomen in de weg van de zonnestralen staan. Daarnaast is de leiendakbedekking erg kwetsbaar. Wel is participeren in energieprojecten (energiecoöperaties, windmolens en dergelijke)  door de diaconie een optie. We willen ons oriënteren op mogelijkheden hiertoe.
 7. Soortgelijk aan het vorige punt is beleggen in fondsen die groene investeringen stimuleren. De diaconie zal dit in zijn beleggingsbeleid opnemen. 
 8. Via de koffiedoos, als we straks weer normale kerkdiensten houden,  een bijdrage leveren aan deze doelstelling. De regel bij de koffiedoos is dat we via actieve bemoeienis van gemeenteleden of mensen in onze directe omgeving een project ondersteunen dat mensen in behoeftige omstandigheden hier of elders een betere toekomst biedt. Een concreet idee is steun aan het weeshuis waar Nelleke Nugteren zich voor inzet in de Filipijnen.
 9. Aanbrengen van isolatieglas in de kerk. In de periode 2022-2027 wordt in het kader van het herstel van alle glas-in-lood ramen het glas aan de buitenzijde verwijderd en vervangen door gelaagd glas.
 10. Ons kerkgebouw wordt slechts enkele uren per week gebruikt en dus verwarmd. We verwarmen met gas. Voor het klimaatbelang zullen we eens  “van het gas af” moeten. Lage temperatuurverwarming met behulp van een (elektrische) warmtepomp vereist een zeer goede isolatie, inclusief vloerverwarming. Dat is vanwege het monumentale karakter van de vloer nogal bezwaarlijk. Bovendien is een dergelijke investering gelet op het geringe gebruik van de kerk zeer onrendabel. Als het goed is komt de overheid (gemeente) met plannen om wijksgewijs van het gas af te gaan. Waar mogelijk zal dat bestaan uit grondig isoleren van gebouwen in combinatie met warmtepompen. Ook kan op termijn gedacht worden aan het gebruik van wijksgewijze warmtenetten of zelfs het gebruik van de huidige gasinfrastructuur voor het transport van waterstof. Wij moeten als kerk alert zijn op de mogelijkheid met dit soort ontwikkelingen mee te liften.    
 11. Lid worden van het Groene Kerkennetwerk. Dit stelt ons in de gelegenheid informatie uit te wisselen en inspiratie op te doen. Tevens is het een statement naar buiten toe. Zie ook www.groenekerken.nl
 12. Meedoen aan opschoonacties in de omgeving, zoals bijvoorbeeld “NL-doet”

Meedoen en/ of adhesie betuigen aan acties van anderen die aandacht willen vestigen op de klimaatproblematiek (zoals bijvoorbeeld recent het klokluiden ter gelegenheid van het klimaatalarm, of korter geleden de ondertekening van de petitie van de klimaatpelgrimstocht)

Plaats een reactie onder dit bericht.Als je een reactie op dit bericht verstuurt, wordt dat op deze pagina geplaatst. We plaatsen je naam en eventueel een link naar de website die je opgeeft. Je e-mailadres is nooit openbaar zichtbaar.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Klik hier om je in te schrijven

Contact

 • Raadhuisplein 4
  5258 BJ Berlicum
 • Dominee: 073-6897306
 • Dominee:
  dominee@pgberlicumrosmalen.nl

  Reserveren:
  sowreserveren@gmail.com

  Webbeheerder:
  webmaster@pgberlicumrosmalen.nl

  Webredactie:
  redactie@pgberlicumrosmalen.nl

Over ons

Kerk voor mensen van nu. We zien het als onze opdracht om zo te zijn. Je bent welkom bij ons om elkaar te ontmoeten, samen te vieren en om te zien naar de wereld. We zien je graag bij onze activiteiten, vieringen of steun ons als goed doel.

Copyright © 2019 All Rights Reserved.