Gebedenboek

Als gemeente leven we met elkaar mee. In de kerkdiensten is er de mogelijkheid om gebedsintenties op te schrijven in het gebedenboek. Voor wie de kerkdienst via de livestream meebeleeft is dit niet mogelijk. Wel is het op deze plaats mogelijk om een gebedsintentie op te schrijven. De intenties komen binnen bij onze dominee. Hij zal ze in de viering gebruiken of stuurt de intenties wekelijks op zaterdagmiddag naar de voorganger van die zondag. Als er ruimte is wordt er aandacht aan besteed in de dienst van de gebeden. 

De diensten zijn live te volgen op zondagmorgen 10:00 uur. Op de hompage van deze site is een banner met een knop. Via deze knop zijn de diensten live te bekijken of op een later tijdstip terug te zien. 

Stuur een gebedsintentie

Naam

Email-adres

Gebedsintentie