hidden

picture

Van de Voorzitter

De tijd rond de jaarwisseling is een geschikt moment om te mijmeren.

Natuurlijk allereerst de goede wensen voor het nieuwe jaar. Laten we hopen dat het coronavirus dit jaar beheersbaar wordt en we elkaar weer vrij kunnen ontmoeten.

Vanwaar de mijmering zult u zich afvragen. Op 6 februari draag ik het stokje van voorzitterschap na 12 jaar over aan Aris Lourens. Wat gaat de tijd snel. 2010 Een fulltime predikant, veel vrijwilligers geen wolkje aan de lucht, dacht ik toen. Wat later bleek dat we het financieel voor wat de kerk betreft totaal niet op orde hadden. We overlegden veel en vaak, voerden financiële acties en met succes. Een nieuw beleidsplan opstellen en we gingen terug naar twee derde predikantsplaats. Bij het werven van een nieuwe predikant werden we financieel nog eens aan de tand gevoeld en samen met de diaconie kwam er een oplossing om alsnog Dirk-Jan binnen te halen. Zij het voor 60%. En dan de laatste twee jaar de Covid-19-pandemie. Wat een wissel trekt dat op ons kerk zijn en op ons persoonlijk.

Elk jaar hebben we een aansprekend thema; Op adem, Generaties, Golfslag van de tijd, Er zit muziek in de kerk, Wie viert die blijft, Over grenzen gesproken, Wie ben jij, Samen op weg, Toekomst Tegemoet, Schatgraven en Binnenste Buiten.

Allemaal thema’s door de tijd en omstandigheden bepaald, inspirerend en met mooie activiteiten. Zoals de musicals “Tot ziens op Patmos” en “Esther”, gespreksgroepen, kerkrestaurant, filmavonden, seniorenactiviteiten, jonge vaders- en moeders-groep, kerk op schoot, klieder kapel, kiemteam, koffie-uurtje en nog vele andere. Prachtig om te zien en mee te beleven. Wat een spirit 

Telkens weer kwamen we er samen uit. We kennen een enorme veerkracht. We blijven met elkaar in gesprek en er is de kracht van de vrijwilliger. Zonder deze is het niet mogelijk om gemeente te zijn. Ik denk dan ook aan de kosters, de lectoren, de streaming, de website, de cantorij, de organisten, de poetsers van de kerk, het uitvaart collectief, redactie, bezorgers en lopers, de bloemschikkers, de koffiezetters en al die anderen. Heel veel dank voor jullie inzet.

En last but not least Dirk-Jan, zijn initiatieven, verfrissende aanpak en creativiteit. Onze voorganger. De stimulator achter het nieuwe beleidsplan.  “Kerk voor mensen van nu!”;

Van uit een open, uitnodigende houding komen tot verdieping, bezinning en bijdragen aan een leefbare wereld.

Een gemeente van eenheid in verscheidenheid. Laten we met inzet van en voor ons allen dromen en voorwaarts gaan. 

Voor Aris veel blijmoedigheid en inspiratie in je nieuwe rol toegewenst.

Voor jullie allen heel heel veel dank.

Simon Middelkamp

21+simon

Bevestiging tot ouderling kerkrentmeester

Gebleken is dat de functies vanuit de ring Den Bosch in de Classis moeilijk vervulbaar zijn. In het bijzonder die van lid van het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering (BMCV). Wij vinden het van belang dat de verschillende regio’s in de meerdere vergaderingen (zoals de classis) vertegenwoordigd zijn. Wij zijn dan ook verheugd dat onze huidige voorzitter van de kerkenraad zich hiervoor kandidaat heeft willen stellen. 

Om de functie in het BMCV te kunnen vervullen is Simon Middelkamp in de classis benoemd in de vacature van ouderling kerkrentmeester. Dien ten gevolge is het noodzakelijk dat hij als zodanig bevestigd wordt.

De kerkenraad heeft besloten om hem te bevestigen in de functie van ouderling kerkrentmeester met een bijzondere opdracht. Namelijk die van lid van het BMCV.  Deze bevestiging is voorzien in de dienst van 28 november 2021.

Volgens planning legt Simon begin volgend jaar zijn functie als voorzitter neer, omdat hij de maximale termijn (12 jaar) als voorzitter dan heeft bereikt. Op dit moment is de kerkenraad drukdoende om een opvolger te vinden. Ook hierover volgt binnenkort bericht.

feesvandegeest

Het Feest van de Geest

We hebben een brief binnen gekregen over het mogelijk herstel van het kunstwerk dat Rob van de Ven op de ooit lichte buitenmuur van de trapopgang naar de Kiem heeft aangebracht. Dit kunstwerk uit 2006 is niet meer te herkennen en dat is ook de bedoeling geweest van de kunstenaar en van het toenmalig College. De Geest in de kerk behoeft steeds vernieuwing zodat we met elkaar elan houden.

kerk consistorie

Organisatie van het kerkgebouw

In elke Antenne wordt er een e-mailadres genoemd waarmee  je alle bijeenkomsten kunt plannen en reserveren, die je wilt houden in de kerk of Kiem. Dit was de laatste 1,5 jaar niet mogelijk vanwege corona, maar nu kan het in beperkte mate weer. Dus voor jeugdwerk, gespreksgroepen, diaconale en andere initiatieven minder dan 12 mensen kun je een reservering melden bij sowreserveren@gmail.com.

Gerard van der Tol en Grietje Dekens plannen dit in, houden de planning bij en zorgen dat Henri Elands de kachel kan opdraaien als het nodig is. Je kunt zelf koffie of thee zetten en je laat alles weer achter zoals je het aantreft (dus soms ook vegen en afwassen)

Dit is van belang zodat er geen dubbele afspraken gemaakt worden. Ook voor de verhuur van De Kiem en de kerk is dit van belang. We kunnen de gebouwen alleen verhuren als we er zelf geen  gebruik van maken. Daarom is het belangrijk dat elk initiatief steeds weer gereserveerd wordt. 

Wij vertrouwen er op dat iedereen dit weer gaat doen en dat er veel gebruik van wordt gemaakt.

Met groet namens het College van Kerkrentmeesters

Roel Dekens, Mathilde van Beek, Gert-Willem van Weel, Michiel Volkers en Henk de Laat

collecte

Nieuw doel Koffiedoos-project

Het vorige doel van de koffiedoos (Nav Jeevan) hebben we vorig jaar afgesloten met een extra gift vanwege het ontbreken van kerkdiensten en koffiedrinken. Een nieuw doel had moeten worden gepresenteerd op de startzondag in het najaar van 2020. Die startzondag was er helaas niet vanwege de corona-beperkingen..

Kinderpinksteren

Data kindernevendienst

Vanaf a.s. zondag is er weer kindernevendienst! We hebben hier enorm naar uitgekeken en hopen de kinderen weer te mogen begroeten op de volgende zondagen:
13 juni 2021
27 juni 2021 (ook: bevestigingsdienst)
18 juli 2021
Op deze zondagen is er ook oppas. Klik op lees verder voor alle data t/m december.

20210511_155815-sq

Boek over Hintham

Vorige week is een boek verschenen over alle panden die in Hintham staan of gestaan hebben. Het boek is geschreven door Ad van Liempt, heet “De ruimtelijke historie van Hintham” en is in eigen beheer uitgegeven. Ook het kerkgebouw, wat tot onze gemeente behoorde en in de zestiger jaren is gesloopt, wordt daarin genoemd. Met toestemming van de heer Van Liempt laat ik u hierbij de betreffende pagina’s zien die over deze kerk gaan. Zo wordt de historie van onze gemeente niet alleen binnen, maar ook buiten de kerkelijke gemeente bewaard en zichtbaar gemaakt. Het boek kan helaas niet meer worden bijbesteld, maar mocht u geïnteresseerd zijn dan wil ik mijn exemplaar uitlenen!

Ton den Besten.

d-Kerkbalans_2021_rgb

Bericht over kerkbalans

Kerkbalans maart 2021

Dit bericht is bestemd voor de gemeenteleden die hebben aangegeven de bijdrage voor Kerkbalans door middel van een automatische incasso te betalen. Als gevolg van een uitgebreide storing in maart jl. bij onze bank (Stichting Kerkelijk Geldbeheer) is de termijn voor de maand maart 2021 niet verwerkt. Deze termijn is alsnog klaargezet en zal op maandag 10 mei a.s. bij u worden afgeschreven.

Ton den Besten

Administrateur College van Kerkrentmeesters

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Klik hier om je in te schrijven

Contact

 • Raadhuisplein 4
  5258 BJ Berlicum
 • Dominee: 073-6897306
 • Dominee:
  dominee@pgberlicumrosmalen.nl

  Reserveren:
  sowreserveren@gmail.com

  Webbeheerder:
  webmaster@pgberlicumrosmalen.nl

  Webredactie:
  redactie@pgberlicumrosmalen.nl

Over ons

Kerk voor mensen van nu. We zien het als onze opdracht om zo te zijn. Je bent welkom bij ons om elkaar te ontmoeten, samen te vieren en om te zien naar de wereld. We zien je graag bij onze activiteiten, vieringen of steun ons als goed doel.

Copyright © 2019 All Rights Reserved.