Begrotingen College van Kerkrentmeesters & College van Diakenen voor 2020

De begrotingen van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen zijn bekend.

Begroting van het College van Kerkrentmeesters voor 2020

De kerkenraad heeft op 20 november 2019 de begroting 2020 van het College van Kerkrentmeesters vastgesteld. Dit is het eerste jaar dat de begroting in een nieuw financieel systeem is opgenomen. Hierdoor hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden tov de eerdere begrotingen.  De samenvatting van de begroting is hieronder weergegeven. De begroting 2020 laat een klein positief saldo zien.

Uitgangspunt voor deze begroting is dat de opbrengsten van de woning, die voorheen als pastorie werd gebruikt als dotatie aan de onderhoudsvoorziening wordt begroot. Als na enkele jaren blijkt dat de voorziening voor onderhoud van de woning te hoog is op grond van ervaringscijfers en taxatie van een derde partij, kan worden besloten een deel van deze voorziening te laten vrijvallen ten gunste van de exploitatie van de kerk dan wel ten gunste van de onderhoudsvoorziening voor het kerkgebouw.

In tegenstelling tot voorgaande jaren zal het saldo van het jaar 2020 van de begraafplaats geen deel uitmaken van de baten en lasten. Het positieve saldo zal worden aangewend als dotatie voor een nieuwe voorziening voor onderhoud van de begraafplaats. Deze voorziening zal worden gevormd naast de bestaande voorziening voor de begraafplaats, die bestaat uit het totaal van grafrechten wat nog niet vervallen is.  De opbrengst van vrijwillige bijdragen is gelijk gehouden aan de begroting van 2019, omdat de daadwerkelijk toezeggingen voor 2019 iets lager waren dan het begrote bedrag. De complete begroting kunt u tot 10 december 2019 desgewenst inzien bij Gert-Willem van Weel  van het college van kerkrentmeesters (tel: 06 53483291). Uiterlijk 15 december zal de begroting  worden ingezonden naar het Regionaal College voor Behandeling Beheerszaken (RCBB).

De samenvatting van deze begroting leest u hier.

Begroting voor 2020 van het College van Diakenen.

De kerkenraad heeft op 20 november 2019 de begroting van het College van Diakenen vastgesteld.

In grote lijnen komt het er op neer dat we er naar streven de werkzaamheden en de ondersteuning van hulpbehoevenden plaatselijk, regionaal en wereldwijd op peil te houden. Dit ondanks de steeds lagere rente-inkomsten. Dit leidt opnieuw tot een begroot tekort van € 2000. In theorie kunnen we dit nog wel enige tijd volhouden, maar of we dat ook moeten doen zal duidelijk worden nadat we dit in samenhang met de beleidsontwikkeling van onze gemeente hebben bezien.

De samenvatting van deze begroting leest u hier.

Plaats een reactie onder dit bericht.Als je een reactie op dit bericht verstuurt, wordt dat op deze pagina geplaatst. We plaatsen je naam en eventueel een link naar de website die je opgeeft. Je e-mailadres is nooit openbaar zichtbaar.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Klik hier om je in te schrijven

Contact

 • Raadhuisplein 4
  5258 BJ Berlicum
 • Dominee: 073-6897306
 • Dominee:
  dominee@pgberlicumrosmalen.nl

  Reserveren:
  sowreserveren@gmail.com

  Webbeheerder:
  webmaster@pgberlicumrosmalen.nl

  Webredactie:
  redactie@pgberlicumrosmalen.nl

Over ons

Kerk voor mensen van nu. We zien het als onze opdracht om zo te zijn. Je bent welkom bij ons om elkaar te ontmoeten, samen te vieren en om te zien naar de wereld. We zien je graag bij onze activiteiten, vieringen of steun ons als goed doel.

Copyright © 2019 All Rights Reserved.