september 15, 2023

taize

Ga je mee naar Taizé

In Taizé is een commune waar heel veel jongeren vanuit de hele wereld naar toe komen. Je leeft dan 1 week mee in het ritme van de broeders en je leert jongeren uit andere culturen kennen. Je denkt na over bijbelteksten en wat die in jouw leven kunnen betekenen. Je leert de kracht van stilte kennen en je maakt hier vriendschappen die je hele leven mee kunnen. Ik kan er nog veel meer over vertellen, maar dit moet je eigenlijk gewoon een keer ervaren.

Het plan

We gaan van 28 april 8.00 uur tot en met 5 mei 2024 ± 20.00 uur. Hoe we reizen is afhankelijk van hoe groot de groep is die meegaat. Als iedereen die nu uitgenodigd wordt meegaat, dan kunnen we een bus huren. Als de groep kleiner is dan reizen we met de trein, gehuurde busjes of eigen auto’s. We slapen daar in tentjes (die we zelf meenemen). Eten en drinken wordt daar geregeld.

Kosten

Het verblijf daar kost voor jongeren tussen de 70 en 100 euro (afhankelijk van wat je kunt betalen) en voor begeleiders tussen de 140 en 200 euro. De reis ernaartoe en terug is afhankelijk van hoeveel mensen er mee gaan en hoe we precies reizen tussen de 100 en 200 euro. Houd dus rekening met maximaal 300 euro. Maar is dat echt te veel en je wil wel heel graag mee? Neem dan contact op met één van ons, de kerk betaald dan graag (een deel van) de kosten. Want dit is een ervaring die iedereen mee moet kunnen maken.

Voorbereiding

Het is belangrijk dat je weet wat de leefregels zijn, wat er van je verwacht wordt tijdens de week en dat je de groep al een beetje kent. Daarom organiseren wij 3 voorbereidingsavonden:

Zondag 19 november 19.00 – 21.00 uur in Berlicum (Raadhuisplein)

Zondag 25 februari 19.00 – 21.00 uur in den Bosch (Kerkstraat)

Zondag 7 april 19.00 – 21.00 uur in Engelen (Kerkhof)

Wat doen we dan?

Tijdens de voorbereidingsavond is er tijd voor praktische vragen en kennismaking, daarna verwerken we een bijbeltekst in groepjes zoals dat in Taizé ook gebeurt. Tot slot vieren we een kleine viering met muziek uit Taizé en zijn we samen een paar minuten stil.

Leeftijd

Alle jongeren van 15 t/m 29 jaar mogen mee. Ken je iemand die ook graag mee wil? Neem die dan mee naar de voorbereidingsavonden. Per 5 jongeren tussen de 15 en 17 mag 1 begeleider mee die ouder is dan 30. Dus als er meer dan 25 jongeren tussen de 15 en 17 mee willen, dan zoeken we ook nog extra begeleiders.

Aanmelden

Ik hoop dat je net zo enthousiast bent als wij, dus ga je mee? Stuur mij dan een e-mail: jannekeschoonen@gmail.com of een whatsapp bericht: 06-38476519. Of kom naar de voorbereidingsavonden om te proeven en schrijf je daar ter plekke in! Je hoeft pas op de laatste voorbereidingsavond definitief te zeggen of je meegaat. Maar eerder mag natuurlijk ook!

Voor die tijd nog meer proeven?

Er zijn in Den Bosch elke maand Taizé vieringen waar je altijd welkom bent. De organisatoren van die bijeenkomsten vinden het ook erg leuk als je komt:

Zondag 26 september 16.00 uur Sint Cathrien, Kruisbroederhof Den Bosch

Daarna in de koude maanden elke 4e vrijdag om 19.00 uur in de Grote Kerk (kerkstraat). 27 oktober, 24 november, 22 december, 26 januari, 23 februari, 22 maart. En in de warme maanden in de Sint Cathrien. 26 april, 24 mei, 28 juni.

Groetjes

Erica Scheenstra

Janneke Schoonen

Jeanine Teulings

Marloes Meijer

Ruud Stiemer

syrie

1e collecte steun aan kerken in Syrië

De diaconie vraagt uw aandacht voor de extra collecte in de viering van 24 september:
steun aan de kerken in Syrië.

In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft
dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.

Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen.
Tientallen gebouwen worden opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra.
Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn. De eigenaar betaalt minstens 30 procent van de kosten.

Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap,
betekent herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Geef in de collecte en steun het werk van de kerken in Syrië. Help je mee?

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op de rekening van de diaconie van de Protestantse Gemeente Berlicum-Rosmalen (NL75RABO0373740093) t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Kerk voor de samenleving in Syrië’.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Klik hier om je in te schrijven

Contact

 • Raadhuisplein 4
  5258 BJ Berlicum
 • Scriba:
  scriba@pgberlicumrosmalen.nl

  Reserveren:
  sowreserveren@gmail.com

  Webbeheerder:
  webmaster@pgberlicumrosmalen.nl

  Webredactie:
  redactie@pgberlicumrosmalen.nl

Over ons

Kerk voor mensen van nu. We zien het als onze opdracht om zo te zijn. Je bent welkom bij ons om elkaar te ontmoeten, samen te vieren en om te zien naar de wereld. We zien je graag bij onze activiteiten, vieringen of steun ons als goed doel.

Copyright © 2019 All Rights Reserved.