De informatie die we vroeger via “Bij de Hand” doorgaven staat tegenwoordig op de website en vaak
ook in nieuwsbrieven. De collecte-opbrengsten zijn tot nu toe achterwege gebleven. Dat gaan we nu herstellen. Omdat er sinds de streaming ook geld via de banken binnenkomt, is de opbrengst deels
niet meer te koppelen aan één kerkdienst. Daarom gaan we (CvK en Diaconie) in het vervolg
maandelijks verslag uitbrengen over de collecte opbrengsten.