Op woensdag 1 februari 2023 wordt er een Ring-bijeenkomst over armoede gehouden in de
Lambertuskerk in Vught. Daarvoor zijn zowel kerkenraadsleden als gemeenteleden van harte
uitgenodigd.