God in ons.
Maria, moeder van Jezus.
Stralend licht
de nieuwe dag begint
met sterren in de nacht.