De lezingen in de Adventstijd zijn verbonden met ons jaarthema, dit jaar ook het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland, “Aan tafel”.
Het accent van de liturgische schikkingen ligt dan ook op ‘plek voor iedereen’.

Tijdens Advent krijgt het jaarthema het accent van Gods nabijheid: Hij komt ons nabij en nodigt ons in zijn nabijheid. Het gaat daarbij om méér dan de ‘letterlijke’ tafel: de nadruk ligt op de gemeenschap, op je gezien weten en mee mogen doen. Er is plek voor iedereen, God komt iedereen nabij en iedereen mag zich genodigd weten in Gods nabijheid – niemand uitgezonderd.