De eerste Birgitta-bijeenkomst in het najaar is in de Vredesweek op dinsdag 20 september. Het thema van deze avond is: Een rechtvaardige oorlog? De spreker, René de Weerd, filosoof en theoloog, wil deze avond uiteen zetten onder welke voorwaarden wel of niet militair kan of moet worden ingegrepen.