De seniorencommissie en de diaconale raad nodigen u van harte uit voor de voorjaarsbijeenkomst van de senioren van de SOW-gemeente Berlicum-Rosmalen op donderdag 16 juni a.s.