Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangegeven voeren we voor bijzondere diensten het van te voren aanmelden weer in. Zondag 21 november, Eeuwigheidszondag, is zo’n dienst waarop er wellicht meer mensen naar de kerk willen komen dan maximaal toegelaten kunnen worden.