1 november verscheen een opiniestuk van onze diaken Abe Renema in het dagblad Trouw. Hij reageert op het eerder verschenen nieuws (d.d. 28-10) dat kerken de compensatie voor gas willen herverdelen. Rijk en arm krijgen namelijk allemaal € 400,- per huishouden ter compensatie van de hoge gasprijzen. Nederlandse kerken bezinnen zich op een plan om dit eerlijker te verdelen. Abe Renema geeft aan best te willen helpen, maar stelt kritische vragen bij het systeem.