In het leerhuis gaan we met elkaar in gesprek. Dit doen we aan de hand van een vooraf te lezen tekst, te beluisteren lied of te bekijken videofragment. Het leerhuis van 9 september heeft te maken met de moeite van het leven. De coronatijd is voor veel mensen lastig geweest, soms zelfs ronduit moeilijk. Hoe vinden we daar zin en betekenis in? In het tijdschrift Volzin verscheen een lezenswaardig artikel waar we met elkaar over in gesprek gaan.