U allen een goed, gezond en coronavrij 2021 toegewenst. Dat we dit jaar elkaar samen weer in volle glorie in de kerk mogen gaan ontmoeten. De samenzang weer klinkt en de koffie gedronken mag worden na de dienst. Ook al zal dat nog wel even duren.
Met de start van het nieuwe jaar verandert ook de samenstelling van de kerkenraad, het college van kerkrentmeesters en de diaconie.