Aan het einde van het jaar maken het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen hun begrotingen bekend. In dit bericht leest u er meer over